Varning

VARNING
Senast uppdaterad 14 mars 2023
FRISKRIVNING FÖR WEBBPLATS
Informationen som tillhandahålls av Vixmed sp. Zoo ( 'vi', 'oss' eller 'vår' ) på https://mmcocco.com (den 'Webbplats' ) är endast för allmänna informationsändamål. All information på platsen tillhandahålls i god tro, men vi ger inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, angående riktigheten, adekvatheten, giltigheten, tillförlitligheten, tillgängligheten eller fullständigheten av någon information på platsen . UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VI HA NÅGOT ANSVAR MOT DIG FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPFÖR SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV PLATSEN ELLER LIT PÅ NÅGON INFORMATION SOM GER OM PLATSEN . DIN ANVÄNDNING AV PLATSEN OCH DIN LIT PÅ ALLA INFORMATION OM PLATSEN ÄR ENDAST PÅ EGEN RISK.

mmcocco

GRZYBOWSKA 87
WARSZAWA, 00-844

Polen

Telefon: +48572 818 925

info@mmcocco.com